Świadectwa zdrowia - Podejrzenie wścieklizny

 

Lekarze Weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie do wydawania świadectw zdrowia oraz obserwacji zwierząt pod kątem wścieklizny 

 

 

 NAZWISKO i IMIĘ ULW

 WYDAWANIE ŚWIADECTW ZDROWIA

 OBSERWACJA WŚCIEKLIZNY

 TELEFON

Powiat łęczycki

 

 

Gajewicz  Krzysztof /
Gajewicz Ryszard

 

 

 Daszyna

 Daszyna

 

 

507-09-227 

 

  

Łęczyca

Łęczyca

Grabów

Grabów
  Świnice Warckie

 

 Błaszczyk Rafał

Piątek

Piątek 

 

 660-426-041

 Witonia

Witonia 

Góra Św. Małgorzaty

Góra Św. Małgorzaty

Okupiński Janusz / Okupiński Hubert

Świnice Warckie

 

  606-453-881 /
600-481-049

Powiat kutnowski

 Kowalczyk Marek

 Krzyżanów

 Krzyżanów

 602-728-635

 Rowiński Marek /
Nowicki Marcin

 

 

 

Bedlno

Bedlno 

 607-062-392

   
Oporów  Oporów 
Żychlin Żychlin
  Strzelce 

 Szyszkowski Roman

Strzelce

 

 604-086-712

Bartczak Zbigniew /
Zwierzchowski Krzysztof

 

 

 

 

Dąbrowice

 

Dąbrowice 

 607-062-392 /
608-401-512

 

 

 

Krośniewice

Krośniewice

Ostrowy

Ostrowy

Łanięta

Łanięta
 Tomaszewski Jarosław Kutno  Kutno 

 503-079-598

Sobiecki Sebastian Strzelce  

667-525-032