Zespół ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacji

Imię i nazwisko

Telefon

 Nr wewnętrzny

E-mail

Krystyna Marańda
  Inspektor weterynaryjny

530-309-951

509

k.marandaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Zespołu do spraw pasz i utylizacji należy:

◾przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

◾realizowanie zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 1774/2002, 999/2001;78/2002;

◾realizowanie zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 1774/2002, 999/2001;78/2002;

◾realizowanie zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz; raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz; nadzorowanie nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze;

◾prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005;

◾nadzorowanie nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;

◾nadzorowanie nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 1831/2003;

◾nadzorowanie nad obrotem paszami; aktualizowanie powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;

◾nadzorowanie nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002;

◾nadzorowanie nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002;

◾nadzorowanie nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;

◾nadzorowanie nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego – stosowane do skarmiania zwierząt oraz materiału kat. II i III;

◾kontrolowanie gospodarstw hodowlanych w zakresie wykorzystania pasz leczniczych; organizowanie działań Inspektoratu w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

◾aktualizowanie list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji;

◾przygotowywanie projektów decyzji z nadzoru nad paszami, utylizacją, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i higieną produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz kontrolowanie wykonania wydanych decyzji;

◾prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

◾nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach;

◾prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łączne z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie.