Do pobrania

 1.  Oświadczenie - zaprzestanie prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka surowego.
 2.  Powiadomienie o uboju - cieląt, owiec i kóz.
 3.  Powiadomienie o uboju trzody chlewnej.
 4.  Rejestr zgłoszeń padłego bydła.
 5.  Wniosek o legalizację paszportu.
 6.  Wniosek o nadanie statusu stada odnośnie choroby Aujeszkyego.
 7. Wniosek o odwołanie wstrzymania obioru mleka.
 8. Wniosek o aktualizację zaświadczenia w związku z przekazaniem gospodarstwa
 9.  Wniosek o przepisanie decyzji dotyczącej statusu zdrowotnego stada świń.
 10.  Wniosek o rejestrację - MLO.
 11.  Wniosek o rejestrację działalności rejestrowanej.
 12.  Wniosek o rejestrację w zakresie - UPPZ.
 13.  Wniosek o uznanie stada za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego.
 14.  Wniosek o wpis do rejestru - rolniczy handel detaliczny.
 15.  Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych.
 16.  Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowej - transport zwierząt.
 17.  Wniosek o wpis pasieki do rejestru.
 18.  Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu.
 19.  Wniosek o wydanie zaświadczenia - transport pasze.
 20.  Wniosek o wydanie zaświadczenia - warunki utrzymania zwierząt.
 21.  Wniosek o wydanie zaświadczenia na mleko surowe.
 22.  Wniosek o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Nadzorowanych.
 23.  Wniosek o wyrejestrowanie działalności nadzorowanej.
 24.  Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia w handlu TRACES.
 25.  Wniosek o wysyłce zwierząt akwakultury.
 26.  Wniosek o zatwierdzenie projektu MOL.
 27.  Wniosek uznanie stada za urzędowo wolne od Enzootycznej Białaczki Bydła, Gruźlicy, Brucelozy.]
 28.  Zgłoszenie rozpoczęcia zaprzestania działalności.
 29.  Zgłoszenie utrzymywania drobiu.