Produkcja mleka surowego

Krowa.jpgMinimalne wymagania jakie muszą być spełnione, aby otrzymać zaświadczenie o spełnieniu warunków sanitarno – weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka surowego:

 

 

1. Decyzja o stadzie wolnym od chorób zakaźnych wystawiona na właściciela gospodarstwa.

2.Zaświadczenie odnośnie używania w gospodarstwie wody zdatnej do spożycia lub badań wody z ujęcia własnego.

3.Aktualny przegląd dojarki.

4.Aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne osób przeprowadzających dój.

5.Wyniki badań mleka dostarczone przez mleczarnie.

6.Właściwe prowadzenie ewidencji leczenia zwierząt.

7.Separatka dla zwierząt chorych, lub podejrzanych o chorobę.

8.Powierzchnia – podłogi i ściany łatwe do mycia i czyszczenia w pomieszczeniu, gdzie znajduje się basen - umywalka z podłączeniem bieżącej wody.

9.Zwierzęta utrzymywane w dobrej kondycji.

10.Obora z dostępem światła, czyste ściany - regularne bielenie.

11.Sprzęt do doju, schładzania i przelewania mleka łatwy do czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

12.Środki używane do mycia i dezynfekcji posiadające atest – zatwierdzone przez właściwe władze.

13.Oznakowanie pomieszczeń o zakazie wstępu osób nieupoważnionych.


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że warunki weterynaryjne dotyczące pozyskiwania mleka surowego do skupu są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. oraz Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - pdf

 

Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 17 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie


Wniosek o odwołanie decyzji wstrzymującej dostawy mleka do mleczarni - pdf

 

Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie